START PROJECT

 

Βιώσιμα εργαλεία για την εμπλοκή των νέων με τις ΤΕΧΝΕΣ

 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το START συγκεντρώνει πέντε εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Ισπανία και Λιθουανία, επιθυμώντας να προωθήσει τη σημασία της δημιουργίας κοινωνικής αλλαγής και της κοινωνικής ένταξης στις κοινωνίες της ΕΕ μέσω της ενασχόλησης των νέων πολιτών με τις Τέχνες και άλλα δημιουργικά μέσα.

ÉTUDES ET CHANTIERS CORSE - Γαλλία

Το Etudes et Chantiers Corse (ECC) είναι νομικός σύλλογος του 1901. Δημιουργήθηκε το 1995. Αυτή η ένωση έχει αναπτύξει τοπικές οικονομικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης μέσω οικονομικής δραστηριότητας, κατάρτισης και εκπαίδευσης για άνδρες και γυναίκες, νέους και ενήλικες. Είτε σε αγροτικές είτε αστικές περιοχές, το πεδίο δράσης του καλύπτει τη μελέτη, διευκόλυνση και υλοποίηση εργαστηρίων και έργων ένταξης σε σχέση με την προστασία, την ανάπτυξη και διαχείριση φυσικών χώρων, την αποκατάσταση και ανάδειξη της δομημένης και τοπικής κληρονομιάς, μέρος παγκόσμιων έργων τοπικής ανάπτυξη και αναζωογόνηση της περιοχής. Οι κύριες δράσεις και δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνουν: – ανάπτυξη και υλοποίηση εδαφικών έργων που συνδέονται με τις πολιτικές της πόλης. – υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης των ανθρώπων μέσω της ανάπτυξης βασικών προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων. – την επανένταξη των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας μέσω εξατομικευμένων, εστιασμένων στην αγορά προγραμμάτων κατάρτισης για νέους και ενήλικες. Εδώ και αρκετά χρόνια, το ECC δημιουργεί δράσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μη, φορέων, για να βρει απαντήσεις χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτύξει πολυδύναμες δεξιότητες που έχουν γίνει αναπόφευκτες, επηρεάζοντας τη ζωή, την ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία των ανθρώπων. Το ECC εδραιώνει την προσέγγισή του από δραστηριότητες που βασίζονται στην παιδαγωγική της συγκεκριμένης δράσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Διοργανώνει κατασκηνώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για νέους με βάση την διάδοση των αξιών, την αλληλεγγύη και το σεβασμό των άλλων χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική παιδαγωγική (παιδαγωγική «κάνοντας και μαθαίνοντας») – την ενεργή και συγκεκριμένη συμμετοχή όλων στην μεταμόρφωση των χωρών διαβίωσης.

TATICS HUMAN EVOLUTION - Ιταλία

Η TATICS είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς:

1) Εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2) Μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

3) Ευρωπαϊκών έργων.

Η TATICS διαθέτει επίσης στο χαρτοφυλάκιό της την γνώση και την τεχνογνωσία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων νέων μέσων, ειδικά για τον πειραματισμό νέων λύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Η Tatics σχεδιάζει αποτελεσματικά εργαλεία για την εξέλιξη και την ανάπτυξη εταιριών, ιδρυμάτων και ανθρώπων, μέσω υπηρεσιών που κυμαίνονται από στρατηγικό σχεδιασμό έως διαδικτυακό και offline μάρκετινγκ, από επικοινωνία έως σχεδιασμό και web-design, από επαγγελματική κατάρτιση στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, από εργαλεία διεθνοποίησης έως εδαφικό μάρκετινγκ . Η Tatics προτείνει καινοτόμες λύσεις, που εγγυώνται μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία που πηγαίνει από την προκαταρκτική ανάλυση έως τη σύλληψη του έργου ανάπτυξης, από τον προγραμματισμό για την υλοποίηση μέχρι την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Η διαδραστικότητα της ομάδας εταιρειών και επαγγελματιών που χρησιμοποιεί η Tatics έχει κύριο στόχο την ικανοποίηση των πελατών, μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών έργων για εταιρείες, επαγγελματίες, δημόσιους φορείς, νέους και ενήλικες που απασχολούνται ή αναζητούν εργασία. Η δημιουργικότητα και ο επαγγελματισμός είναι η βάση κάθε έργου και η ικανοποίηση των πελατών είναι η κύρια αποστολή της Tatics.

ENOROS CONSULTING Ltd - Κύπρος

Η ENOROS Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της Διαχείρισης Έργων στην Κύπρο και στον Ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στόχος της ENOROS είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από τρεις Διευθύνσεις (Έργα Δημόσιου Τομέα, Έργα Ιδιωτικού Τομέα και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά έργα), οι οποίες είναι κατάλληλα στελεχωμένες με 10 εξειδικευμένους συμβούλους με υψηλή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, με μεγάλη εμπειρία και γνώση στα θεματικά πεδία που σχετίζονται με τους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας. Το υπόβαθρό τους έχει ένα ευρύ φάσμα από Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μηχανολογία, Γεωπονία κ.λπ. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς ειδικούς σε διάφορους θεματικούς τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός, Μεταναστευτικές πολιτικές και έχει ένα ευρύ δίκτυο τοπικών συνεργατών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της νεολαίας και της απασχόλησης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της προστασίας των πολιτών, της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας κλπ. Οι κύριοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης, που αποδεικνύονται από μια σειρά από έργα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία, είναι: α) Παροχή πολιτικών συμβουλών και τεχνικής βοήθειας για στρατηγικές μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού· θέματα τοπικής, περιφερειακής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και προώθηση συνεργειών με όλα τα κυβερνητικά επίπεδα. β) Σχεδιασμός και διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, αναπτυξιακών μελετών, ερευνών κλπ. γ) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (διοικητικές, κοινωνικές, ψυχολογικές κλπ.) σε ευάλωτες ομάδες και άτομα. δ) Διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για έργα που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη (διαχείριση κατανομής πόρων, διαμόρφωση πολιτικής, θέσπιση διαφανών διαδικαστικών κατευθυντήριων γραμμών και παρακολούθηση της συμμόρφωσης). ε) Σχεδιασμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (διαχείριση σταδιοδρομίας, παρακολούθηση και αξιολόγηση, σχεδιασμός και παράδοση εξατομικευμένων προγραμμάτων ΕΕΚ και δια βίου μάθησης, ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάρτισης, υλικού και προγραμμάτων σπουδών, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μάρκετινγκ και επικοινωνίας). στ) Σχεδιασμός Πλατφορμών Εργαλείων ICT για την υποστήριξη μαθησιακών διαδικασιών και διαφόρων ομάδων-στόχων (π.χ. επιχειρήσεις, νέοι και ευάλωτες ομάδες, ιδρύματα).

INNOWA - Ισπανία

Η INNOWA είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2020, στόχος της οποίας είναι η προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Το προσωπικό αποτελείται από τεχνικούς με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε έργα και υπηρεσίες Καινοτομίας και Εκπαίδευσης. Ο σύλλογός μας έχει αποστολή να αναπτύξει και να υποστηρίξει τη χρήση της μη τυπικής εκπαίδευσης, να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, να τονώσει τη δημιουργικότητα, να υποστηρίξει την περιβαλλοντική συνείδηση και να αναπτύξει την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων και των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των NEET που εγκαταλείπουν το σχολείο… . Ο Σύνδεσμος δραστηριοποιείται στους τομείς της Τεχνολογίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας, ιδιαίτερα στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Ένταξης και των Γυναικών και Επιχειρήσεων. Σκοπεύουμε να βοηθήσουμε κάθε είδους οντότητες να συμμετάσχουν στη στρατηγική του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός καλύτερου πλανήτη, και γι’ αυτό θέλουμε να εργαστούμε για άτυπη εκπαίδευση, να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε εργαστήρια σχετικά με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Ανήκουμε σε διάφορες ενώσεις που σχετίζονται με την Ένταξη, την ΕΕΑ και τους ΣΒΑ: Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών της Βαλένθια, Δίκτυο ΕΕ για την Καινοτομία για την Ένταξη και το Ισπανικό δίκτυο των υποστηρικτών των ΣΒΑ. Έχουμε επίσης πολλούς δεσμούς με άλλους κοινοτικούς και εθνικούς οργανισμούς που εργάζονται με την ένταξη και την ποικιλομορφία, όπως το εθνικό δίκτυο για τη ΔΕΠΥ (redTDAH), την Ένωση Asperger της Βαλένθια, τις Υπηρεσίες Ένταξης του Πολυτεχνείου της Βαλένθια και το Πανεπιστήμιο Καθολικό της Βαλένθια.

TAVO EUROPA - Λιθουανία

O Tavo Europa είναι μη κυβερνητική οργάνωση που εργάζεται για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας των πολιτών και την καθιέρωση κράτους δικαίου στη Λιθουανία. Η ΜΚΟ μας δημιουργήθηκε για να λειτουργεί ως ένας οργανισμός μάθησης που συγκεντρώνει εκπαιδευτές, νέους και κοινωνικούς λειτουργούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη νεολαία, εμπειρογνώμονες και εθελοντές με διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων για να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία πολιτικών δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκή διάσταση και με οφέλη για τις τοπικές κοινότητες. Είμαστε το σπίτι για τους διψασμένους επαγγελματίες για γνώση που νοιάζονται βαθιά για τη δουλειά τους, για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και για τη νεολαία. Αυτό είναι ένα ασφαλές μέρος όπου οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης συναντούν διαφορετικά περιβάλλοντα και πραγματικά αρχίζουν να συμβαίνουν θαύματα. Δάσκαλοι, εκπαιδευτές, ερευνητές, ακτιβιστές και ηγέτες νεολαίας συγκεντρώνονται για να κάνουν την επιλογή – να φέρουν μια θετική αλλαγή, δίνοντας παράλληλα λόγο στους νέους και βοηθώντας τους να προωθήσουν τις βασικές τους δεξιότητες. Μέσα από διάφορα έργα και διαφορετικές τοπικές δραστηριότητες, αναζητούμε νέους τρόπους για το πώς οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση των νέων γενεών. Σε ένα ρευστό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον όπως η σημερινή εποχή της γνώσης που ζούμε, είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόσουμε τη σχέση διδασκαλίας-βιομηχανίας, πειραματιζόμενοι παράλληλα με νέους τρόπους μάθησης, κάνοντας έτσι νέες μεγάλες και καλύτερες επιλογές από ποτέ πριν.